Československý časopis pro fyziku 3 / 2018 Zobrazit větší

Československý časopis pro fyziku 3 / 2018

Nový produkt

Periodikum vydává Fyzikální ústav Akademie věd ČR

Více informací

77,27 Kč


77,27 Kč bez DPH

Parametry

Vydal FÚ AV ČR, v.v.i.
Formát 210 x 297
Počet stran 76
Vazba V2 (lepená)
Vydání 2018

Více informací

Obsah čísla 3/2018

Úvodník

Jan Valenta: Úvodník 3/2018

Otázky a názory

Daniel Münich: Leidenský manifest Česku

Aktuality

Zdeňka Hájková, Lucie Abelová, Tereza Schönfeldová, Neda Neykova, Jakub Holovský a Martin Ledinský: Perovskity - nový fenomén ve fotovoltaice

Ve zkratce

Jan Valenta: Sluneční záření a fotovoltaika

Fyzika před - 111 lety

Vladimír Novák: Přehledy pokroků fysiky - Nauka o vlnivém pohybu étheru

Historie fyziky

František Jáchim: François Dominique Arago - fyzik s duší dobrodruha (1786–1853)

Eliška Beránková: Teorém Cauchyho-Kowalevské a teorém Noetherové. Jak se jako žena (ne)proslavit ve světě matematiky? Věnováno 100. výročí teorému Noetherové

Metody a historie

Michaela Rabochová, Roman Mohyla: Testování zařízení v extrémních podmínkách - nová gama ozařovna v Centru výzkumu Řež se představuje

Zdeněk Weiss: 50 let optické emisní spektroskopie s doutnavým výbojem: principy, aplikace a souvislosti

Referáty

Pavel Solný: Radiologická fyzika a fyzika v medicíně

Umění a věda

Jan Valenta: Most mezi vědou a uměním Obrazy Jitky Brůnové-Lachmann

Mládež a fyzika

Ľubomír Konrád, Jan Kříž, Filip Studnička, Bohumil Vybíral: Slnečná energia v úlohách fyzikálnych súťaží pre mládež

Ľubomír Konrád: Medzinárodná experimentálna fyzikálna olympiáda

Kateřina Rosická: Jarní soustředění FYKOS u 2018

David Píša: Science to Go! aneb Když mladí vědci popularizují

Zprávy

Jan Valenta: Academia Film Olomouc inspirující. Reportáž z jednoho dne na festivalu AFO, který přinesl spoustu fyzikální inspirace

Lidé a fyzika

Jana Žďárská: Luboš Perek devětadevadesátiletý…

Recenze knih

Filip Grygar: Komplementární myšlení Nielse Bohra v kontextu fyziky, filosofie a biologie (Patrik Čermák)