Akce MFF UK

Reprostřediko a nakladatelství MatfyzPress MFF UK nabízí pro pracoviště fakulty služby spojené se zajištěním tiskovin a předmětů pro semináře, konference apod.

Pro bližší informace využijte kontakt sedina@karlin.mff.cuni.cz