Naše nakladatelství

Nakladatelství MatfyzPress je součástí Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Více jak 20 let vydává publikace související s činností fakulty. Kromě sborníků, ročenek a podobných materiálů pro vnitřní potřebu fakulty to jsou hlavně učebnice zabývající se hlavními obory přednášenými na fakultě, tj. matematikou, fyzikou a informatikou. Samozřejmě mezi ně patří i učebnice s úzce souvisejícími tématy.

Naší ambicí je také nabídnout publikace, které budou pomáhat popularizaci matematiky, fyziky a informatiky mimo půdu MFF UK. Nebráníme se ani spolupráci s autory, kteří by chtěli nabídnout své rukopisy k případnému vydání.

Všechny námi vydané a prodávané knihy procházejí recenzním nebo lektorským řízením.

Univerzita Karlova
nakladatelství MatfyzPress Matematicko-fyzikální fakulty
Sokolovská 83
186 75 Praha 8 Karlín

tel.: 951 55 3141, 3143
e-mail: info@matfyzpress.cz


Vedoucí nakladatelství: Ing. Zdeněk Šedina

Prodejna:
MFF UK, Sokolovská 83, 186 75, Praha 8
Otevírací doba Po - Čt 9.00 - 12.00 a 12.30 - 14.00
po domluvě na tel. 95 155 3141 i v jinou dobu