Pro autory

Nabízíme spolupráci všem potencionálním autorům, kteří by chtěli přispět k popularizaci matematiky, fyziky nebo informatiky mezi širší veřejností. Nebráníme se ani spolupráci v oblasti učebních textů.

  • návrhy na publikace nakladatelství MatfyzPress přijímá kdykoliv během roku
  • všechny námi vydané a prodávané knihy procházejí recenzním nebo lektorským řízením
  • kromě odborné edice (učebnice) a popularizační edice jsou pro nás zajímavé například i překlady
  • zajímají nás i další návrhy, které rádi posoudíme

Pokud Vás tato možnost zaujala, kontaktujte nás, prosím, na adrese sedina@karlin.mff.cuni.cz