Československý časopis pro fyziku 5 / 2019

Zvětšit obrázek

Československý časopis pro fyziku 5 / 2019

Kód: CCF052019

Periodikum vydává Fyzikální ústav Akademie věd ČR.

85,00 Kč
- ks + ks

Parametry

Vydal FÚ AV ČR, v.v.i.
Formát 210 x 297
Počet stran 76
Vazba V2 (lepená)
Vydání 2019

Více informací

Obsah čísla 5/2019

Úvodník

Jan Valenta: Chvála laboratorních deníků

Aktuality

Otokar Dragoun, Drahoslav Vénos: Horní hranice hmotnosti neutrina výrazně poklesla – první výsledky experimentu KATRIN

Martin Libra, Vladislav Poulek, Pavel Kouřím: Teplotní závislosti parametrů fotovoltaických článků

Fyzikální vzdělávání

Tomáš Tyc, Jana Musilová: Netradiční pohled na šíření světla

Historie fyziky

Vladimír Karpenko: Dlouhá cesta k periodické tabulce

Filip Grygar: Zneuznaná role Lise Meitnerové na cestě k objevu jaderného štěpení

Milan Řípa: Fyzikální dobrodruh Ronald Richter: Autor prvních pokusů s fúzí v plazmatu na světě – Československo roku 1936 – a budovatel vůbec první fúzní laboratoře

Libor Juha: Kdo byl otcem izraelské jaderné bomby?

Mládež a fyzika

Ľubomír Mucha, Jan Kříž: Tretia Európska fyzikálna olympiáda

Jana Žďárská: Ocenění nejvyšší náleželo Čechům. Na 13. mezinárodní olympiádě v astronomii a astrofyzice získali mladí čeští astronomové čtyři medaile

ed. Jan Valenta: Akademie věd udělila Prémii Otto Wichterleho třiadvaceti vědeckým talentům

Zprávy

Jana Žďárská: IUGG jako stoletá dáma. Mezinárodní unie pro geodézii a geofyziku slaví 100 let od svého založení

Jana Žďárská: Od minerálů po život na Marsu. Nová kniha prof. Svatopluka Civiše a kol. „Fotochemická redukce CO2 na terestrických planetách“

Rozhovor

Jana Žďárská: Otěže vědy třímá žena. Prof. Zažímalová ve funkci předsedkyně Akademie věd ČR

Lidé a fyzika

Miroslav Dočkal: 100 let od narození Čestmíra Šimáněho. Nestora naší jaderné fyziky připomnělo vzpomínkové setkání i pamětní deska

Jan Hladký: Zemřel Miroslav Bednář

Jan Hladký, Jiří Chýla, Petr Reimer, Petr Závada: Zemřel prof. RNDr. Vladislav Šimák, DrSc.

Recenze knih

Miloslav Dušek, Jan Peřina: B. E. A. Saleh, M. C. Teich: Fundamentals of Photonics