Lectures on Quantum Field Theory

Zvětšit obrázek

Lectures on Quantum Field Theory

Kód: 978-80-7378-500-0
550,00 Kč
Novinka
- ks + ks

Parametry

Autor Hořejší, Jiří
Vydal MatfyzPress
Formát 160 x 235 mm
Počet stran 333
Vazba lepená, V2
Vydání 1., 2024

Více informací

The book covers the material of the two-semester course of quantum field theory that the author taught at the Charles University and Czech Technical University in Prague for more than two decades. In the individual chapters one may find the discussion of selected topics in relativistic quantum mechanics and relativistic quantum field theory; the dominant theme is quantum electrodynamics. The technique of Feynman diagrams is described in detail, as well as methods of regularization and renormalization, including some basic applications. The selection of the topics presented in the book is intended to provide the reader with technical skills necessary for a subsequent study of theoretical particle physics. The text contains a lot of detailed explicit calculations in the extent not quite common in other available sources and this corresponds to the contents of typical author’s lectures. The readership is supposed to consist primarily of the university students specialized in theoretical physics or nuclear and particle physics, but it may be useful for any scientifically-minded reader seriously interested in foundations of modern physics.

Text knihy pokrývá přednášky dvousemestrálního kursu kvantové teorie pole, které autor konal po více než dvě dekády pro studenty Matematicko-fyzikální fakulty UK a Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, specializované na teoretickou fyziku nebo částicovou a jadernou fyziku; pro tuto čtenářskou obec je také dílo primárně určeno. V jednotlivých kapitolách se rozebírají vybrané partie relativistické kvantové mechaniky a relativistické kvantové teorie pole, přičemž dominantním tématem je zejména kvantová elektrodynamika. Detailně se zde pojednává o technice Feynmanových diagramů, metodách regularizace a renormalizace a jejich některých základních aplikacích. Obsah knihy je koncipován tak, aby čtenář získal potřebné technické základy pro případné následné studium teorie elementárních částic. Text obsahuje řadu podrobných výpočtů v míře, která není zcela obvyklá v jiných dostupných zdrojích a odpovídá to stylu typických autorových přednášek.

Kniha byla vydána ve spolupráci s Nakladatelstvím Karolinum Univerzity Karlovy.

Ke stažení