Základy programování v prostředí Octave a Matlab

Zvětšit obrázek

Základy programování v prostředí Octave a Matlab

Kód: 978-80-7378-474-4

2. upravené a rozšířené vydání

380,00 Kč
- ks + ks

Parametry

Autor Daniš, Stanislav
Vydal MatfyzPress
Formát 160 x 235 mm
Počet stran 268
Vazba lepená, V2
Vydání 2., 2022

Více informací

Předmluva autora


Předkládaný text vznikl během prvního roku přednášek předmětu Základy programování v MATLABu na MFF UK. Neklade si za cíl naučit studenty během několika lekcí mistrovství v numerických výpočtech prostřednictvím programů Octave a Matlab. Záměr autora je mnohem skromnější – naučit nezbytné základy, pomocí kterých už může uživatel řešit složité a ještě složitější úlohy. Výkladová část je doprovázena řadou ukázkových úloh, které umožňují snažší pochopení probírané látky. Velkou inspirací byla autorovi kniha Applied numerical methods with MATLAB for engineers and scientists [1] [1], z které jsou převzaty některé příklady a témata. Je mou milou povinností poděkovat všem „svým“ studentům, bez jejichž pomoci a zpětné vazby by tento text nikdy nespatřil světlo světa. Velký dík patří také doc. RNDr. Jiřímu Bokovi, CSc z Fyzikálního ústavu UK za velmi podnětné připomínky k rukopisu a za poutavé diskuze nad krásami numerických metod. Za pomoc se sazbou v typografickém systému TEXa se „záludnostmi“ jazyka českého děkuji svému bratrovi Petru Danišovi.


Předmluva ke druhému vydání
Od prvního vydání uběhlo téměř 13 let a za tu dobu se oba programy – Octave a Matlab – významně posunuly. Nejen z hlediska přívětivosti k uživateli (GNU Octave má nyní grafické rozhraní), ale také úpravou a změnou syntaxe příkazů. Na zmíněné novinky reaguje aktualizované vydání, které držíte v rukou. Všechny ukázky, které skripta obsahují, byly otestovány v Octave 6.4.0 a Matlabu R2022a. Kromě úpravy a rozšíření kapitol věnovaných numerickým metodám, při byla kapitola zabývající se tvorbou grafických rozhraní.

Ke stažení