Laserová fyzika a nelineární optika

Zvětšit obrázek

Laserová fyzika a nelineární optika

Kód: 978-80-7378-461-1
540,00 Kč
- ks + ks

Parametry

Autor Malý, Petr; Trojánek, František
Vydal MatfyzPress
Formát 160 x 235 mm
Počet stran 390
Vazba Lepená, V2
Vydání 1., 2022

Více informací

Učebnice je věnována úzce souvisejícím oborům moderní optiky – laserové fyzice a nelineární optice. Kniha byla napsána na základě dvousemestrální přednášky, která je součástí učebních plánů magisterského studijního programu Optika a optoelektronika.

Učebnice sestává ze dvou částí. První polovina se věnuje laserové fyzice(Petr Malý). Obsahuje popis generace světla v laseru v různých stupních aproximace, výklad optiky laserových rezonátorů a přináší přehled vybraných dynamických režimů činnosti laseru. V závěru je uveden přehled vlastností řady používaných laserů. V části druhé, nelineární optice (František Trojánek), jsou po úvodní kapitole popsány základní modely nelineární interakce světla s látkou a poté jsou zformulovány rovnice vázaných vln, které popisují šíření světla nelineárním prostředím.

V dalších dvou rozsáhlejších kapitolách jsou probrány jednotlivé nelineární jevy druhého a třetího řádu. Následují kapitoly věnované stimulovaným rozptylům, elektrooptickému jevu a akustooptice. Dále je popsán režim silného pole a druhá část je uzavřena kapitolou o koherentních jevech.

Ke stažení